AUTO

Zmiany w Zielonej Karcie

Początek wakacji to zawsze okres związany ze wzmożonymi podróżami krajowymi i zagranicznymi. Podczas tych podróży może się zdarzyć, że pojedziemy do kraju w którym będzie wymagana tzn. Zielona Karta.

Czym jest Zielona Karta? Otóż jest to dokument potwierdzający ważność zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu w kraju rejestracji. Zielona karta jest wymagana w krajach które nie należą do Unii Europejskiej oraz nie są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego (jest to porozumienie międzynarodowe w sprawie uznawania wzajemnych ubezpieczeń w kraju rejestracji).

Zielona Karta działa podobnie jak OC pojazdu. To właśnie dzięki Zielonej Karcie w razie spowodowania za granicą wypadku czy kolizji z naszej winy, Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie osobom, którym wyrządziliśmy szkodę. W przypadku braku Zielonej Karty to my będziemy odpowiadać za wyrządzoną szkodę.

Warto widzieć, że od 1 lipca 2021r. Zielone Karty będą mogły być wydawane w kolorze białym. Do końca roku ubezpieczającym auta będą mogły być wydawane zielonym lub białym. A od przyszłego roku będą obowiązywać certyfikaty wyłącznie w kolorze białym.

Planujesz wyjazd?

Potrzebujesz Zielonej karty?

Zapraszamy do Progress Ubezpieczenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *