ROLNE

Kto powinien mieć polisę rolną?

Polisę rolną powinna posiadać osoba, która

  1. Jest rolnikiem w rozumieniu polskich przepisów. Czyli posiada powierzchnię użytków rolnych przekraczających 1 hektar.
  2. Jest osobą fizyczną, która prowadzi działalność rolną.

Osoba spełniająca powyższe kryteria jest obowiązana ustawowo do posiadania ubezpieczenia rolnego. Obowiązek ten wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (…..) z dnia 22.05.2003r.

Jakie ubezpieczenia powinien posiadać Rolnik?

  1. OC Rolnika- jest ubezpieczenie mające na celu ochronę osób trzecich przed szkodami wyrządzonymi przez Rolnika w związku z wykonywaną działalnością rolniczą. Typową szkodą z tego zakresu jest sytuacja gdy Rolnik opryskując swoje pole, nieopatrzenie zrobi to również na polu sąsiada – czym zniszczy mu plony. W takiej właśnie sytuacji ma zastosowanie OC Rolnika.
  2. Ubezpieczenie budynków rolnych- jest to ubezpieczenie obowiązkowe. Ubezpieczeniem tym powinny być objęte wszystkie budynki w gospodarstwie, których stopień zużycia technicznego jest mniejszy niż 100%
  3. ubezpieczenie minimum 50%powierzchni upraw rolnych- jest to obowiązkowe ubezpieczenie w sytuacji gdy Rolnik pobiera dopłaty bezpośrednie od Agencji Rolnej.

Brak ubezpieczenia rolnego

Brak ubezpieczenia rolnego to nie tylko brak możliwości odszkodowania w razie szkody. Trzeba pamiętać, że ubezpieczenie rolne jest obowiązkowe. To oznacza, że za brak takiego ubezpieczenia grożą kary finansowe nakładane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Starostę lub Wójta.

Jeżeli potrzebujesz ubezpieczenia rolnego- zapraszamy do Nas!

Progress Ubezpieczenia w Janowie Lubelskim

Kilińskiego 1

Tel. 667408231

Progress Ubezpieczenia w Biłgoraju

Komorowskiego 3

Tel. 530980637

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *