ROLNE

Nabycie gospodarstwa a ubezpieczenie

Kupując gospodarstwo należy pamiętać o ubezpieczeniu. Jest to ważne bo zapewnia kupującemu ochronę. Dodatkowo brak ubezpieczenia może skutkować nałożeniem kary.

W kwestii ubezpieczenia nabytego gospodarstwa trzeba pamiętać o dwóch kwestiach.

Po pierwsze na nabywcę przechodzą wyłącznie ubezpieczenia obowiązkowe. Ubezpieczeniami obowiązkowymi w tym przypadku jest OC Rolnika oraz ubezpieczenie budynków gospodarczych. Oznacza to, że jeżeli sprzedający miał ubezpieczone maszyny na polisie rolnej dobrowolnej, to nabywca nie przejmie jego ubezpieczenia.

Po drugie umowa ubezpieczenia po zmianie własności gospodarstwa rolnego się nie wznawia. To oznacza, że ochrona ubezpieczeniowa kończy się z dniem wskazanym na polisie otrzymanej od zbywcy. Należy pamiętać żeby zawrzeć nowe ubezpieczenie.


Często pojawia się też pytanie: kto zgłasza do Ubezpieczenia fakt nabycia gospodarstwa?

Sprzedający czy kupujący?

Ustawowo jest to obowiązek sprzedającego. Jednak z praktyki wynika, że równie często robią to sami kupujący. Ważne jest żeby to zrobić, gdyż w przeciwnym razie Ubezpieczyciel wznowi ubezpieczenie na zbywcę i będzie się domagał składki za kolejny okres ubezpieczenia.

Jeżeli kupiłeś gospodarstwo i zastanawiasz się jak go dobrze ubezpieczyć- zapraszamy do Nas! 🙂

Progress Ubezpieczenia w Janowie Lubelskim

Kilińskiego 1

Tel. 667408231

Progress Ubezpieczenia w Biłgoraju

Komorowskiego 3

Tel. 530980637

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *