ROLNE

Ubezpieczenia Rolne są przeznaczone dla Rolników oraz osób posiadających grunty rolne. Wśród ubezpieczeń rolnych wyróżniamy ubezpieczenia rolne obowiązkowe i dobrowolne.

Obowiązek ubezpieczenia rolnego wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (….) z dnia 22.05.2003r. (Dz.U.2019.0.2214 t.j.). Obowiązkowe ubezpieczenie rolne dotyczy każdego rolnika. Warto nadmienić, że brak takiego ubezpieczenia może oznaczća karę finansową za brak ubezpieczenia. Taką karę może nałożyć Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny lub organy samorządowe właściwe miejscowo(np. Wójt).

Jeżeli chodzi o ubezpieczenia dobrowolne to dają one możliwość ubezpieczenia tego, co nie podlega ubezpieczeniu obowiązkowemu np. ubezpieczenie zebranych plonów czy maszyn rolniczych. Ubezpieczenia dobrowolne mają znacznie szerszy zakres niż ubezpieczenia obowiązkowe.

Poniżej przedstawiamy przykładowy schemat ubezpieczenia rolnego z podziałem na obowiązkowe i dobrowolne.

W Progress Ubezpieczenia oferujemy zarówno ubezpieczenia obowiązkowe: OC Rolnika, ubezpieczenie budynków gospodarczych, ubezpieczenie upraw) oraz ubezpieczenia dobrowolne (ubezpieczenie maszyn i urządzeń rolnych, OC w życiu prywatnym, NNW Rolnika i domowników, ubezpieczenie zwierząt gospodarskich).

Potrzebujesz ubezpieczenia rolnego?

Masz pytania?

Zapraszamy!

Progress Ubezpieczenia w Janowie Lubelskim

Kilińskiego 1, Janów Lubelski

Tel.667408231

Tel. 504685172

Progress Ubezpieczenia w Biłgoraju

Komorowskiego 3, Biłgoraj

Tel. 530980637