Wypowiedzenia

Wypowiedzenie to pismo informujące o chęci zakończenia aktualnej polisy ubezpieczeniowej. Najczęściej wypowiedzenie dotyczy ubezpieczenia auta lub ubezpieczenia rolnego.

Wypowiedzenie

składa się wyłącznie do polis obowiązkowych

możliwość złożenia w terminach przewidzianych ustawą

obowiązkowa forma pisemna

Terminy wypowiedzeń ubezpieczenia

na dzień przed końcem okresu ubezpieczenia( termin podstawowy) – informacje o okresie ubezpieczenia znajdziemy na polisie lub wydanym certyfikacie do polisy w przypadku ubezpieczenia auta. Wypowiedzenie z tego tytułu składamy dzień przed końcem polisy. Możemy to zrobić dużo wcześniej. Jednak polisa wypowiedziana z tego tytułu trwa do końca czasu na jaki została zawarta.

z tzn. podwójnego ubezpieczenia – podwójne ubezpieczenie to sytuacja w której nie właściciel auta nie wypowiedział umowy w trybie podstawowym i polisa wznowiła się z automatu. A właściciel auta zawarł inną umowę u innego Ubezpieczyciela. W takiej sytuacji wznowioną umowę można wypowiedzieć w każdym czasie, a wypowiadający będzie zobligowany do wpłaty jedynie za okres faktycznego korzystania z ochrony ubezpieczeniowej czyli od momentu wznowienia się polisy automatycznej do czasu jej wypowiedzenia. Wypowiedzenie to jest skuteczne z dniem doręczenia do Ubezpieczyciela.

z tytułu nabywcy – w sytuacji gdy otrzymamy polisę jako nabywca np. auta możemy ja wypowiedzieć w każdym czasie od kupna. Warto pamiętać, że polisa OC nie wznawia się po zmianie własności. Wypowiedzenie nabywcy jest skutecznie z dniem doręczenia do Ubezpieczyciela.

 Co jeśli nie złożę wypowiedzenia?

Jeżeli było to ubezpieczenie OC zawierane to umowa ulegnie wznowieniu na kolejny okres ubezpieczeniowy. Oznacza to, że nastąpi tzn. prologata OC. Jest to sytuacja określona w ustawie o ubezpieczenia obowiązkowych. Polega ona na tym, że jeżeli ubezpieczony nie złoży wypowiedzenia najpóźniej dzień przed końcem okresu ubezpieczenia to umowa OC wznowi się automatycznie na kolejny okres. Takie automatyczne wznowienia polis obowiązkowych mają na celu uniknięcie sytuacji gdy ktoś spóźni się i będzie np. jeździł bez OC.

Złożyłem wypowiedzenie po terminie. Co teraz?

Jeżeli wypowiedzenie zostało złożeone po terminie będzie uznane za nieskuteczne np. Tomasz miał polisę w PZU do 24.03, chciał wypowiedzieć aktualną umowę, w tym celu wydrukował wypowiedzenie i przesłał podpisany skan online do Ubezpieczyciela. Jednak zrobił to dopiero 27.04 i w ten dzień zawarł nową umowę w LINK4. Wysłanie wypowiedzenia po terminie oznacza, ze wypowiedzenie ( z podstawowego terminu) będzie bezskutecznie i Tomaszowi wznowi się polisa na kolejny okres w PZU. W takiej sytuacji Tomasz powinien jak najszybciej przesłać kolejne wypowiedzenie z podwójnego ubezpieczenia do PZU ze wskazaniem, że zawał nową polisę w Link4. Dzięki temu polisa w PZU zostanie wypowiedziana z podwójnego ubezpieczenia z dniem 27.04, a Tomasz będzie zobligowany do zapłaty jedynie za okres faktycznie świadczonej ochrony przez PZU ( czyli od 24.04 do 27.04).

Darmowe wzory wypowiedzeń z omówieniem znajdziesz u Nas!