AUTA

Wypowiedzenie OC auta

Wymóg złożenia wypowiedzenia OC samochodu wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Wypowiedzenie ma zawsze formę pisemną.

 

Wypowiedzenie OC może być złożone w trzech przypadkach

  1. na koniec okresu ubezpieczenia – najpóźniej dzień przed końcem obowiązywania aktualnej polisy. Wypowiedzenie to jest skuteczne na koniec okresu ubezpieczenia (art. 28 ww. ustawy).
  2. z tytułu podwójnego ubezpieczenia – ma miejsce gdy przeoczy się termin podstawowy ( pkt.1) i polisa wznowi się automatycznie. Gdy w takiej sytuacji chcemy zmienić ubezpieczyciela należy złożyć wypowiedzenie z tzw. podwójnego ubezpieczenia(art. 28a ww ustawy).
  3. po kupnie auta (wypowiedzenie nabywcy) – możliwość jedynie po przeniesieniu własności (np. kupnie). Wypowiedzenie ma skutek z dniem doręczenia do Ubezpieczyciela (art.31 ust.1 ww. ustawy).

wzór wypowiedzenia OC samochodu

wypowiedzenie oc Pobierz

W celu skutecznego doręczenia wypowiedzenia należy wypełnić druk wypowiedzenia i dostarczyć go do Ubezpieczyciela.

sposoby doręczenia wypowiedzenia

  1. u agenta ubezpieczeniowego
  2. online- za pośrednictwem strony Ubezpieczyciela
  3. przesyłając listem poleconym za pośrednictwem poczty na adres siedziby ubezpieczyciela ( za dzień doręczenia uważa się datę stempla pocztowego).

Informujemy, że Progress Ubezpieczenia przyjmuje wypowiedzenia wyłącznie Klientów swoich Biur.

Pozostali mogą skorzystać z formularza online lub wysyłki pocztą.