ROLNE

Wymóg złożenia wypowiedzenia ubezpieczenia rolniczego wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Wypowiedzenie ma zawsze formę pisemną ( podpisany dokument/ skan podpisanego dokumentu).

Wypowiedzenie rolne może być składane w trzech przypadkach

na koniec okresu ubezpieczenia – najpóźniej dzień przed końcem obowiązywania aktualnej polisy. Wypowiedzenie to jest skuteczne na koniec okresu ubezpieczenia (art. 46 i 62 ww. ustawy).

z tytułu podwójnego ubezpieczenia – ma miejsce gdy przeoczy się termin podstawowy ( pkt.1) i polisa wznowi się automatycznie. Gdy w takiej sytuacji chcemy zmienić ubezpieczyciela należy złożyć wypowiedzenie z tzw. podwójnego ubezpieczenia(art. 46a i 62a ww ustawy).

po kupnie gospodarstwa (wypowiedzenie nabywcy) – wtedy trzeba obligatoryjnie w ten sam dzień ubezpieczyć gospodarstwo ( w innym przypadku można otrzymać karę za brak ubezpieczenia). Wypowiedzenie to jest skuteczne z dniem złożenia (art. 47 i 63 ww. ustawy).

Wzór wypowiedzenia rolnego

W celu skutecznego doręczenia wypowiedzenia należy wypełnić druk wypowiedzenia i dostarczyć go do Ubezpieczyciela.

sposoby doręczenia wypowiedzenia

u agenta ubezpieczeniowego

online- za pośrednictwem strony Ubezpieczyciela

przesyłając listem poleconym za pośrednictwem poczty na adres siedziby ubezpieczyciela (liczy się data stempla pocztowego).

Informujemy, że Progress Ubezpieczenia przyjmuje wypowiedzenia wyłącznie Klientów swoich Biur.

Pozostali mogą skorzystać z formularza online lub wysyłki pocztą.