Nabycie gospodarstwa a ubezpieczenie

ROLNE

Kupując gospodarstwo należy pamiętać o ubezpieczeniu. Jest to ważne bo zapewnia kupującemu ochronę. Dodatkowo brak ubezpieczenia może skutkować nałożeniem kary. W kwestii ubezpieczenia nabytego gospodarstwa trzeba pamiętać o dwóch kwestiach. Po pierwsze na nabywcę przechodzą wyłącznie ubezpieczenia obowiązkowe. Ubezpieczeniami obowiązkowymi w tym przypadku jest OC Rolnika oraz ubezpieczenie budynków gospodarczych. Oznacza to, że jeżeli sprzedający miał ubezpieczone maszyny na polisie rolnej dobrowolnej, to nabywca nie przejmie jego ubezpieczenia. Po drugie umowa ubezpieczenia po zmianie własności gospodarstwa rolnego się nie wznawia. […]

Read more >

Kto powinien mieć polisę rolną?

ROLNE

Polisę rolną powinna posiadać osoba, która Jest rolnikiem w rozumieniu polskich przepisów. Czyli posiada powierzchnię użytków rolnych przekraczających 1 hektar. Jest osobą fizyczną, która prowadzi działalność rolną. Osoba spełniająca powyższe kryteria jest obowiązana ustawowo do posiadania ubezpieczenia rolnego. Obowiązek ten wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (…..) z dnia 22.05.2003r. Jakie ubezpieczenia powinien posiadać Rolnik? OC Rolnika- jest ubezpieczenie mające na celu ochronę osób trzecich przed szkodami wyrządzonymi przez Rolnika w związku z wykonywaną działalnością rolniczą. Typową szkodą z tego […]

Read more >

JAK SPRAWDZIĆ UBEZPIECZENIE AUTA?

AUTO

Chcesz sprawdzić numer swojej polisy? Kupujesz auto i chcesz sprawdzić czy posiada ubezpieczenie? A może miałeś stłuczkę i sprawca nie podał Ci numeru polisy? To DA SIĘ SPRAWDZIĆ! Możliwość sprawdzenia OC udostępnia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny(UFG). Jest to instytucja gdzie znajdują się dane wszystkich ubezpieczonych w Polsce aut. Na stronie UFG znajdziesz informacje w zakresie ubezpieczenia samochodów osobowych, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, pojazdów specjalnych, motocykli i ciągników rolniczych. Wystarczy wejść na strone wpisać numer rejestracyjny lub nr. vin i wyświetli się […]

Read more >

Kontrola ubezpieczenia rolnego

ROLNE

Każdy Rolnik w Polsce ma obowiązek posiadania ubezpieczenia rolnego. Obowiązek ten wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Wśród obowiązkowych ubezpieczeń rolnych wyróżniamy: OC Rolnika Obowiązkowe ubezpieczenie budynków gospodarczych Ubezpieczenie upraw rolnych Kto kontroluje posiadanie ubezpieczenia rolnego? Zgodnie z art. 84 pkt. 3 kontrole może przeprowadzić: 1) wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu namiejsce położenia gospodarstwa rolnego lub miejsca zamieszkania rolnika 2) starosta właściwy ze względu na położenie gospodarstwarolnego lub miejsce zamieszkania […]

Read more >