AC

Wybierając Ubezpieczenie AC warto zwróć uwagę na zakres ubezpieczenia. Prezentujemy te kwestie, które są najważniejsze i na które trzeba zwrócić uwagę przy AC.

📌 Zakres Ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia to informacja o tym, za jakie szkody odpowiada Ubezpieczyciel. Zakres ten znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Ubezpieczenie AC może być od ryzyk nazwanych lub all risk.

Ubezpieczenie od ryzyk nazwanych oznacza, że Ubezpieczyciel odpowiada wyłącznie za określone typy szkód wskazane w polisie. Przykładowo może być ochrona wyłącznie od zdarzeń losowych ( pożar, powódź, zderzenie z innym pojazdem, a brak ubezpieczenia od zderzenia z zwierzętami!). 

All risk oznacza, że ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za każde zdarzenie, które nie zostało ujęte w wyłączeniach umowy AC. Wariant all risk jest znacznie szerszym i lepszym wariantem ubezpieczenia.

Ubezpieczenie w formule All Risk oferują taki firmy jak m.in. Warta, Proama.

📌 Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia określa wartość pojazdu. Od tej kwoty zależy jak wysokie będzie ewentualne odszkodowanie. Nie warto zaniżać wartości samochodu, ponieważ w razie szkody spowoduje to zmniejszenie wypłaconego odszkodowania od ubezpieczyciela.

📌 Udział własny

Udział własny jest to kwota o którą pomniejsza się odszkodowanie. Udział własny może być wyrażony kwotowo lub procentowo. Im wyższy udział własny – tym niższa cena ubezpieczenia.

Przykład: Pani Agnieszka posiada udział własny w kwocie 1500 zł. Jej szkoda została wyceniona na 5000 zł. To oznacza że Ubezpieczyciel będzie zobowiązany do wypłaty odszkodowania po potrąceniu udziału własnego czyli 5000 – 1500 = 3500. Ubezpieczyciel wypłaci 3500 zł odszkodowania.

📌 Wariant naprawy

Bezgotówkowy ( serwisowy) – polega na tym, że auto naprawa auta będzie w warsztacie autoryzowanym lub partnerskim wskazanym przez ubezpieczyciela. Wszelkie rozliczenie kosztów nastąpi pomiędzy firmą ubezpieczeniową a warsztatem.

Gotówkowy ( Kosztorys) – odszkodowanie jest ustalone na podstawie wyceny oraz przedstawionych faktur i jest wypłacane w gotówce po naprawie auta.

📌 Franszyzna integralna

To kwota do której ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Inaczej mówiąc jest to brak odpowiedzialności za drobne szkody.  Natomiast jeżeli wartość szkody będzie większa niż franszyzna integralna to Ubezpieczyciel wypłaci pełną kwotę odszkodowania bez potrąceń.

Przykład:  Jeżeli w umowie ubezpieczenia ustalono, że franszyzna integralna wynosi 500 zł, a szkodę wyceniono na 400 zł to w takim przypadku ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Natomiast jeżeli wartość szkody przekroczy wartość franszyzny – w tym przypadku ponad 500 zł to Ubezpieczyciel wypłaci pełną kwotę.

📌 Wyłączenia

Wyłączenia to sytuacje za które Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności.

Każdy Ubezpieczyciel posiada wyłączenia, więc warto o nie pytać!

Wyłączenia w poszczególnych firmach mogą się od siebie różnić, jednak do najczęstszych wyłączeń zalicza się:

wyłączenie odpowiedzialności jeżeli szkoda była spowodowana umyślnie lub pod wpływem alkoholu

wyłączenie odpowiedzialności jeżeli Ubezpieczony zostawił kluczyki w aucie a pojazd został skradziony

Wyłączenie odpowiedzialności jeżeli w chwili szkody Ubezpieczony lub osoba kierująca pojazdem nie miała do tego uprawnień

Masz dodatkowe pytania lub wątpliwości? Potrzebujesz ubezpieczenia? Zapraszamy ❗️