OC rolnika

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA ROLNE

Przełom roku jest czasem zawierania ubezpieczeń obowiązkowych OC Rolnika i budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Nie od dziś wiadomo, że rolnictwo jest jednym z sektorów, w którym odnotowuje się bardzo dużą liczbę wypadków przy pracy.  To właśnie dlatego warto zadbać o dobre ubezpieczenie. Dobre ubezpieczenie to takie, w którym oprócz tego co niezbędne (czyli obowiązkowe ubezpieczenie rolne) są zawarte dodatkowe klauzule gwarantujące szeroki zakres ochrony.

Kto podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu gospodarstwa rolnego ?

 

Obowiązkowemu ubezpieczeniu rolnemu podlega

📌każdy posiadacz gospodarstwa rolnego powyżej 1 h, jeżeli podlega ono w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym.

📌właściciel użytków i gruntów niezależnie od powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nich produkcja rolna stanowiąca dział specjalny ( np. uprawy w tunelach foliowych, hodowla zwierząt futerkowych) w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jakie kary za brak obowiązkowych ubezpieczeń rolnych?

Jeżeli rolnik podlegający ustawowo obowiązkowi ubezpieczenia rolniczego – zaniecha go, wówczas będzie musiał zapłacić karę pieniężną.

 • brak ubezpieczenia budynków rolniczych – kara wynosi równowartość 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 • brak ubezpieczenia OC rolnika – kara wynosi równowartość 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Kontrolę nad prawidłowym zawieraniem umów obowiązkowego ubezpieczenia rolnego, sprawuje : wójt, burmistrz, starosta bądź prezydent miasta.

Jaki majątek Rolnika podlega ubezpieczeniu?

Obowiązkowemu ubezpieczeniu podlegają wszystkie budynki rolnika, które przekraczają 20m oraz zostały pokryte dachem. Zwykle są to takie budynki jak:

 • budynki mieszkalne

 • budynki inwentarskie ( kurniki, obory, chlewnie, stajnie itp.)

 • budynki magazynowe ( magazyny, stodoły, spichlerze itp.)

 • pozostałe gospodarcze ( szopy, garaże itp.).

Przed czym chronią ubezpieczenia rolne?

Obowiązkowe ubezpieczenie rolne chroni od takich zdarzeń losowych takich jak: pożar, zalanie, uderzenie pioruna, huragan, podtopienie, deszcz nawalny, grad, opad śniegu itp.

Należy pamiętać, że ochrona dotyczy murów i instalacji związanych z budynkiem, powłok malarskich i tynków. Jeżeli rolnik chce mieć szerszy zakres ubezpieczenia (np. od przepięcia lub tego co wewnątrz budynku) to ma możliwość skorzystania z dodatkowego ubezpieczenia mienia rolnego.

Dodatkowy zakres ochronny

Oferty ubezpieczeń dobrowolnych kierowane są do rolników, którzy chcieliby zapewnić sobie ochronę ubezpieczeniową w znacznie szerszym zakresie i od konkretnych zdarzeń np. przepięć, szkód wodno-kanalizacyjnych, dewastacji, kradzieży, uderzenia pojazdu, zalania itp. Dotyczą one zarówno budynków gospodarskich jak i wszelkiego rodzaju upraw oraz hodowli.

Polisę możemy rozszerzyć o następujące ubezpieczenia

 • ruchomości domowe ( meble, ubrania, sprzęt AGD, RTV itp.),

 • urządzenia , wyposażenia budynków gospodarczych ( agregaty prądotwórcze, sortowniki, schładzarki itp.),

 • budowle ( ogrodzenia, altany, bramy wraz z siłownikami, itp.),

 • silosy ( budowle służące do przechowywania produktów sypkich),

 • produkty rolne – ziemiopłody, zapasy i materiały ( nawozy, środki ochrony roślin , zbiory polowe),

 • zwierzęta gospodarskie ( bydło, konie, trzoda chlewna itp.),

 • maszyny rolnicze – Agrocasco ( kombajn, sprzęt rolniczy przeznaczony do nawożenia, siewu, sadzenia).

Przydatność ubezpieczeń dobrowolnych łatwo zobrazować na przykładach:

Pani Ania spiesząc się do pracy, nie zakręciła kranu w łazience. Niestety terakota i meble w łazience zostały zniszczone. Posiadając polisę ubezpieczeniową z dodatkowym zakresem ochronnym, nie musi martwić się o remont łazienki. Ubezpieczyciel pokryje wszystkie koszty związane z naprawą szkody.

Podczas wyładowań atmosferycznych, piorun uderzył w magazyn w którym Pan Jan składował swoje ziemiopłody. Pomimo sprawnej akcji ratowniczej, strażakom nie udało się ocalić plonów. W tym przypadku, rolnik mając wykupioną polisę z wykupionym ryzykiem ochrony ziemiopłodów, również otrzyma od ubezpieczyciela odszkodowanie.

Odpowiedzialność Cywilna rolnika – dlaczego jest to ważne?

Ubezpieczeniem OC rolnika jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika. Czym jest odpowiedzialność cywilna? To sytuacja gdy Rolnik podczas pracy w gospodarstwie wyrządzi szkodę innej osobie. W sytuacji braku takiego ubezpieczenia trzeba ponieść koszty z własnej kieszeni. Jednak gdy posiadamy OC Rolnika to wszelkie koszty związane ze szkodą przejmie Ubezpieczyciel.

Oto przykłady szkód, gdzie ma zastosowanie OC Rolnika

 • wystąpienia szkody, której następstwem jest uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, śmierć jak również utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia,

 • wyrządzenie szkody zarówno przez rolnika jak i wówczas, gdy szkodę wyrządzi osoba pozostająca z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym, czy też pracująca w gospodarstwie,

 • poniesione szkody przez osoby wykonujące pracę w ubezpieczonym gospodarstwie

Ważne! OC rolnika obejmuje również pojazdy wolnobieżne w rozumieniu prawa o ruchu drogowym np. kombajn rolniczy. 

Podsumowanie

    Ubezpieczenie OC rolnika i budynków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Jego celem jest zapewnienie odszkodowania Rolnikowi i osobom trzecim w wysokości poniesionej szkody. Jednak zawierając ubezpieczenie warto zastanowić się czy ubezpieczenie obowiązkowe zapewni nam całkowita ochronę? Może warto zdecydować się na komfortowy zakres ubezpieczenia i nie martwić się na zapas?

Masz dodatkowe pytania? Super! Zapraszamy do Nas!

Progress Ubezpieczenia w Biłgoraju

Komorowskiego 3 Biłgoraj

tel. 530980637

 

Progress Ubezpieczenia w Janowie Lubelskim

Kilińskiego 1 Janów Lubelski

tel. 504685172

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *