NNW

 

Ubezpieczenie NNW czyli od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zadaniem tego ubezpieczenia jest chronić życie i zdrowie człowieka.
NNW jest często dodatkiem do ubezpieczenia OC. Należy pamiętać, że aby świadczenie z NNW było relatywnie wysokie należy korzystać z ubezpieczenia z wysoką sumą ubezpieczenia. To od sumy ubezpieczenia NNW zależy wysokość świadczenia w razie zdarzenia powodującego szkodę.

Zapraszamy!

Zapraszamy!

Progress Ubezpieczenia w Janowie Lubelskim

Kilińskiego 1

Janów Lubelski

tel. 504685172