NNW

Ubezpieczenie NNW czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zadaniem tego ubezpieczenia jest chronić życie i zdrowie człowieka.
NNW może być dodatkiem do ubezpieczenia OC jak również samodzielnym ubezpieczeniem. Należy pamiętać, że aby świadczenie z NNW było relatywnie wysokie należy korzystać z ubezpieczenia z wysoką sumą ubezpieczenia. To od sumy ubezpieczenia NNW zależy wysokość świadczenia w razie zdarzenia powodującego szkodę.