OC FIRMY

Ubezpieczenia dla firm

OC firmy to możliwość skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej w sytuacji gdy firma lub pracownik z swojej winy wyrządzi szkodę innej osobie. Taką osobą może być Klient lub kontrahent.


Przykładowo gdy pracownik warsztatu mechanicznego wykonuje jazdę próbną samochodem klienta i wyrządzi szkodę, to właściciel będzie musiał ponieść koszt naprawy uszkodzonego samochodu Klienta. Jednak posiadając OC działalności gospodarczej, to wszelkie ewentualne roszczenia Klienta będą zapłacone przez Ubezpieczyciela.

Uwaga! W Polsce są zawody, które wymagają obowiązkowego ubezpieczenia OC. Lista znajduje się tutaj http://progressubezpieczenia.pl/?s=lista

Zawierając ubezpieczenie OC firmy trzeba zadbać o możliwie jak najszerszy zakres. Dlatego warto zwrócić uwagę na dodatkowe klauzule i możliwości rozszerzenia OC:

OC za szkody spowodowane poza terytorium RP

OC za szkody w budynkach wynajmowanych lub dzierżawionych

OC za szkody w rzeczach ruchomych używanych przez Ubezpieczającego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia lub leasingu

OC za szkody osobowe i rzeczowe spowodowane pracownikom Ubezpieczającego

OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców

OC powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji lub wycieku substacji niebezpiecznych do powietrza lub wód

OC za szkody osób trzecich powstałych przez produkty dostarczane przez Ubezpieczającego na dalsze przetwarzanie lub obróbkę, jeżeli produkt końcowy powstający w wyniku przetworzenia lub dalszej obróbki nie może być sprzedany.OC za szkody poniesione przez osoby trzecie na dalsze przetworzenie lub dalszą obróbkę wadliwych produktów dostarczonych przez Ubezpieczonego, bez ich łączenia lub mieszania z innymi wyrobami, jeżeli produkt końcowy powstający w wyniku przetworzenia lub dalszej obróbki nie może być sprzedany

OC z tytułu użytkowania młotów pneumatycznych, hydraulicznych.

Ubezpieczenie OC firmy to wymóg naszych czasów. To dbałość o wysoki standard firmy oraz bezpieczeństwo Klientów i Kontrahentów.