OC w życiu prywatnym


Czym jest OC w życiu prywatnym? To ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Znajduje zastosowanie w przypadku gdy wyrządzimy osobie trzeciej szkodę poprzez nasze działanie lub zaniechanie. Dotyczy zarówno szkód osobowych, jak i szkód na mieniu. Jest ubezpieczeniem dobrowolnym.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym może być przydatne w takich sytuacjach jak:

zalanie z naszej winy sąsiada

ugryzienie przez naszego psa innej osoby

wybicie szyby przez dziecko sąsiadowi

Skąd bierze się odpowiedzialność cywilna?

Odpowiedzialność ta wynika z art. 363 § 1 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. To oznacza, że gdy wyrządzimy szkodę innej osobie np. poprzez zalanie mieszkania na niższym pietrze to sąsiad może domagać się z tego tytułu odszkodowania. Jednak posiadając ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, to Ubezpieczyciel przejmie naszą odpowiedzialność.

Większość polis ubezpieczeniowych OC w życiu prywatnym jest oparta na zasadzie winy. To oznacza, że żeby Ubezpieczyciel wypłacił określoną kwotę z polisy OC w życiu prywatnym musi być wina ubezpieczonego. W przypadku gdy zalejmy sąsiada z naszej winy bo np. nie zakręciliśmy kurka z wodą Ubezpieczyciel uzna taką szkodę, ponieważ powstała z naszej winy. Jednak gdyby instalacja była wadliwie zainstalowana i nie jest to naszą winą, to co do zasady odpowiedzialność powinien ponieść wykonawca. Jednak coraz więcej firm uznaje zasadę ryzyka. Czyli wypłaca odszkodowanie nawet gdy szkoda nie jest z naszej winy. Jednak warto o to zapytać przy zawieraniu umowy ubezpieczenia.

Ile kosztuje ubezpieczenie OC w życiu prywatnym?

Jest to stosunkowo niewielki koszt. Zależy też od sumy ubezpieczenia, czyli kwoty do jakiej odpowiada Ubezpieczyciel. Taką polisę można wykupić samodzielnie lub jako dodatek do ubezpieczenia samochodu lub ubezpieczenia domu.

Progress Ubezpieczenia w Biłgoraju 👍

Komorowskiego 3, Biłgoraj

tel. 530980637

Progress Ubezpieczenia w Janowie Lubelskim 👍

Kilińskiego 1, Janów Lubelski

tel. 504685172

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *