UBEZPIECZENIE AUTA

OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym

Ubezpieczenie auta może obejmować wyłącznie obowiązkowe ubezpieczenie OC, jak również ubezpieczenia dobrowolne takie jak: AUTOCASCO (AC), następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW), Assistance lub Zieloną Kartę.

OC- obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.Każdy właściciel pojazdu ma obowiązek posiadania takiego ubezpieczenia.
Stawki ceny za OC mogą różnić się w zależności od ubezpieczyciela. Wysokość ubezpieczenia jest uzależniona od wielu czyników takich jak: szkodowość, wiek, miejsce zamieszkania, marka i rodzaj pojazdu.

Uwaga! Każdy posiadacz pojazdu jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia OC. Brak takiego Ubezpieczenia może skutkować nałożeniem kary finansowej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nawet do kwoty 6750 zł.

AC – autocasco – ubezpieczenie dotyczące szkód wyrządzonych na samochodzie. W zależności od wybranego wariantu Ubezpieczyciel odpowiada za kradzież lub zniszczenie pojazdu. Przy wyborze AC warto kierować się wartością pojazdu, zakresem ubezpieczenia i udziałem własnym.

NNW- następstwa nieszczęśliwych wypadków – ubezpieczenie dotyczące osób. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie z tytułu NNW jeżeli do szkoda powstała w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu. Przy wyborze NNW warto kierować się sumą ubezpieczenia, gdyż od tego zależy późniejsza wypłata z tego Ubezpieczenia.

Assistanance – jest to pomoc w przypadku awari lub wypadku. W zależności od Firmy Ubezpieczeniowej oraz zakresu ubezpieczenia obejmuje holowanie oraz pomoc drogową w zakresie wskazanym w umowie ubezpieczenia.

Zielona Karta – ubezpieczenie odpowiadające OC poza terytorium UE. Konieczne przy wyjeździe np. na Ukrainę.

Posiadamy 32 firmy ubezpieczeniowe – sprawdzamy wysokość składki ubezpieczeniowej oraz zakres ubezpieczenia.

Zapraszamy!

Progress Ubezpieczenia w Janowie Lubelskim

ul. Kilińskiego 1

Janów Lubelski

tel. 504685172