UBEZPIECZENIE AUTA

Ubezpieczając OC zapytaj o ochronę zniżek!

Ubezpieczenie auta obejmuje:

OC – obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

AC – ubezpieczenie Autocasco. Ma na celu ochronę samochodu przed nieprzewidzianymi zdarzeniami.

NNW – Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków. Ma na celu ochronę przed szkodami osobowymi.

Assistance – ubezpieczenie dające gwarancję holowania oraz pojazdu zastępczego.

Zielona karta – ubezpieczenie będące odpowiednikiem OC na terenach poza UE.

OC- obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.  

OC to obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Każdy właściciel pojazdu ma obowiązek posiadania takiego ubezpieczenia od chwili jego zarejestrowania.

Od czego zależy cena za ubezpieczenie OC?

Wysokość ubezpieczenia jest uzależniona od wielu czynników takich jak: szkodowość, wiek, historia ubezpieczenia, posiadane zniżki,miejsce zamieszkania, marka i rodzaj pojazdu.

Uwaga! Każdy posiadacz pojazdu jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia OC. Brak takiego Ubezpieczenia może skutkować nałożeniem kary finansowej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Aktualna kara może sięgać nawet 6750 zł.

AC – autocasco – ubezpieczenie dotyczące uszkodzenia samochodu, W zależności od wybranego wariantu Ubezpieczyciel odpowiada za takie zdarzenia jak kradzież lub zniszczenie pojazdu. Przy wyborze AC warto kierować się wartością pojazdu, zakresem ubezpieczenia i udziałem własnym.

NNW- następstwa nieszczęśliwych wypadków – ubezpieczenie dotyczące uszkodzeń osób jadących autem. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie z tytułu NNW jeżeli szkoda powstała w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu. Przy wyborze NNW warto kierować się sumą ubezpieczenia, gdyż od tego zależy późniejsza wypłata z tego Ubezpieczenia.

Assistanance – jest to pomoc w przypadku awari lub wypadku. W zależności od Firmy Ubezpieczeniowej oraz zakresu ubezpieczenia obejmuje holowanie oraz pomoc drogową w zakresie wskazanym w umowie ubezpieczenia.

Zielona Karta – ubezpieczenie odpowiadające OC poza terytorium UE. Konieczne przy wyjeździe np. na Ukrainę.

Posiadamy 32 firmy ubezpieczeniowe – sprawdzamy wysokość składki ubezpieczeniowej oraz zakres ubezpieczenia.

Zapraszamy!

Progress Ubezpieczenia w Janowie Lubelskim

Kilińskiego 1 Janów Lubelski

tel. 504685172

Progress Ubezpieczenia w Biłgoraju

Komorowskiego 3 Biłgoraj

tel. 530980637