UBEZPIECZENIE MIENIA FIRMY

Ubezpieczenie mienia firmy ma zadanie chronić firmę na skutek nieprzewidzianych zdarzeń takich jak: powódź, pożar czy kradzież.

Ubezpieczenie mienia może obejmować budynki i elementy szklane

Ubezpieczając mienie firmy możemy ubezpieczyć:

budowle, budynki, lokale

wyposażenie

maszyny

urządzenia

nakłady inwestycyjne

mienie w transporcie

W Progress Ubezpieczenia dobierzemy najlepszą ofertę dla Twojej Firmy!!

Zapraszamy!