UBEZPIECZENIE PRACOWNIKÓW

Jako formę zabezpieczenia pracowników można zawrzeć ubezpieczenie NNW pracownicze lub ubezpieczenie grupowe na życie.

NNW pracownicze

Zadaniem tego ubezpieczenia jest ochrona od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas wykonywania pracy. Istotnym elementem umowy NNW pracownika jest suma ubezpieczenia. Im jest wyższa, tym wyższe odszkodowanie otrzyma pracownik. Ważną kwestią są wyłączenia zawarte w OWU. Wyłączenia są to sytuacje, w których ubezpieczyciel nie odpowiada za szkodę. Zwykle są to sytuacje w których pracownik działał umyślnie lub był pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Ubezpieczenie na życie pracowników

Ubezpieczenie o szerszym zakresie niż NNW. To ubezpieczenie chroni cały czas, zarówno w pracy – jak i poza nią. Może dotyczyć zarówno pracownika, jak i jego rodzinę. Zwykle do ubezpieczenia grupowego wymagane jest min. 5 pracowników danej firmy.

Progress Ubezpieczenia w Janowie Lubelskim

Kilińskiego 1

Janów Lubelski

tel. 504685172

Progress Ubezpieczenia w Biłgoraju

Komorowskiego 3 Biłgoraj

tel. 530980637