UFG

UFG- Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

To instytucja zajmująca się wypłatą odszkodowań poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, w przypadku gdy sprawca nie posiadał OC oraz instytucja posiadająca uprawnienia do kontroli ważności ubezpieczenia OC. W Przypadku braku ubezpieczenia OC to UFG nakłada kary finansowe.


Aktualną wysokość kar za brak ubezpieczenia OC prezentuje poniża tabela.