ZIELONA KARTA

Zielona Karta jest to potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia OC przez właściciela pojazdu poza granicami kraju. Wyjeżdżając do określonych państw jest obowiązek posiadania zielonej karty. Ubezpieczenie, zwane zieloną kartą stanowi gwarancję tego, że w przypadku szkody za granicą, ubezpieczyciel przejmie na siebie odpowiedzialność i będzie zobowiązany do wypłaty odszkodowania. Odszkodowanie to będzie w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia lub w limitach prawnych państwa, na terenie którego doszło do szkody.

Kiedy trzeba mieć zieloną kartę?

Zielona karta jest obowiązkowa w gdy wyjeżdża się do takich państw jak: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Maroko, Mołdawia, Macedonia, Rosja, Tunezja, Turcja, Ukraina. 

Na jaki okres jest wydawana zielona karta?

Zielona karta jest wydawana na okres nie krótszy niż 15 dni i nie dłuższy niż rok.

Ile kosztuje zielona karta?

Zielona karta kosztuje stosunkowo niewiele. W niektórych firmach jest wydawana bezpłatnie jako dodatek do ubezpieczenia OC (generali, link4). 

W Progress Ubezpieczenia oferujemy Zielone Karty jako samodzielne ubezpieczenia lub dodatek do ubezpieczenia OC auta.

Zapraszamy!